Perkūno namas

Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Tikėtina, kad pats namas statytas XV a. pabaigoje, o 1818 m. jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Gaji legenda, kad esą namas priklausė Hanza pirklių organizacijai. Visgi vyrauja nuomonė, jog namą pasistatė turtingas miestietis. Pirmasis paminėtas savininkas Steponas Dulkė 1546 namą pardavė miesto burmistrui Bernardui Bitneriui. Šiame name užaugo trys broliai Kojalavičiai, vėliau tapę jėzuitais. Vienas jų – Albertas – pirmosios Lietuvos istorijos lotynų kalba autorius.

XVII a. namą įsigijo Kaune besikurianti Jėzaus draugija ir įrengė jame koplyčią. Kai carinė valdžia draugiją uždarė, Perkūno namas buvo naudotas įvairioms reikmėms. 1844 m. jame veikė pirmasis Kaune dramos teatras. Ilgainiui pastatas tapo labai apleistas.  Po pirmo pasaulinio karo jėzuitai pastatą susigrąžino – čia buvo mokinių bendrabutis. Sovietmečiu pastatas buvo restauruotas ir pritaikytas Kauno istorijos muziejui, o 1991 m. grąžintas Jėzaus draugijai ir naudojamas edukacinėms veikloms.

Šiuo metu visas veiklas čia organizuoja neformalaus katalikiško suaugusiųjų švietimo įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2018-08- 21, įsakymo nr. V-694), akredituota institucija. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 107.

Kviečiame!

Daugiau nuotraukų mūsų feisbuko profilyje