Seminarai

Veiklą name administruoja ir organizuoja neformalaus katalikiško suaugusių švietimo įstaiga “Gyvenimo ir tikėjimo institutas”.

Kviečiame į instituto organizuojamus seminarus įvairiomis dvasinėmis ir bendravimo temomis. Daugiau informacijos: www.gtinstitutas.lt 


Institutas yra ŠMM akrediduota instititucija (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 107), todėl organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams tiek Kaune, tiek visoje Lietuvoje.