Mokiniams

Edukacijos mokinių grupėms. 

Užsisakant edukaciją per kultūros paso sistemą edukacijos laiką galime pakoreguoti pagal grupės poreikį.

I. KELIAS Į LAISVĘ – SPAUSDINTAS ŽODIS POGRINDYJE (NAUJA!)

Kviečiame moksleivius susipažinti su Lietuvoje pogrindyje net 17 metų – nuo 1972 m. iki pat atgimimo 1989 m. – leista „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bei jos istorine reikšme.
Susitiksite su viena iš „Kronikos“ redaktorių ir išgirsite istorijų apie Kronikos leidimą ir platinimą pogrindyje slapstantis nuo sovietų pareigūnų. Bus filmuotos medžiagos, nuotraukų, o taip pat ir kūrybinių užduočių.
Dalyviai galės išbandyti to meto dauginimo aparatą – spausdinimo mašinėlę, apžiūrėti originalią fotojuostą, kurioje įamžinta informacija į Vakarus perduoti. Pamatysite ir paskaitysite originalias kronikas platintas Lietuvoje ir Vakaruose (anglų, vokiečių kalbomis).
Sužinosite būdus, kaip „Kronikos“ redakcija slėpė ir perduodavo „Kronikos“ medžiagą.
Ir net turėsite galimybę pabūti saugumo agentais ir surasti vieną iš „Kronikos“ redakcijos naudotų slėptuvių.

Kaina – 5,5  Eur., trukmė – iki 1,3 val. Tinka 8 – 10 klasių moksleiviams.

Šią edukaciją galite užsisakyti ir per kultūros paso sistemą.

II. SUSIPAŽINKITE – VIDURAMŽIŲ MIESTAS KAUNAS

Edukacija pritaikyta judrioms ir aktyvioms mokinių grupėms, nes jos metu bus daug judėjimo – mokiniai aplankys du Kauno architektūros paveldo objektus – jėzuitų vienuolyno apžvalgos aikštelę bei seniausią Kauno gyvenamą namą – gotikos architektūros perlą – Perkūno namą. O taip pat susipažins su pagrindiniais Kauno miesto kūrimosi istorijos faktais. Nuo vienuolyno stogo atsiveria puiki senojo miesto panorama. Aplink čia esančią turgaus aikštę telkėsi miestiečių gyvenimas. Nuo čia matosi visi svarbiausi miesto objektai: rotušė, bažnyčios ir vienuolynai, miestą gynusi tvirtovė, Nemuno krantinė, kur ilgus amžius buvo uostas, pirmosios miesto įmonės – vaškinės liekanos ir, žinoma, gyvenamieji namai. Daug pastatų, čia statytų prieš 500 metų, išliko, vieni mažiau, kiti daugiau pasikeitę. Terasoje mokiniai atliks praktinę užduotį – pasiskirstę grupėmis žemėlapyje turės rasti kelis aukščiau išvardintus objektus. Po to pakviesime vaikus aplankyti vieną gražiausių Lietuvos gotikinių namų – Perkūno namą. Jame 1546 metais apsigyveno tuometinis miesto burmistras Bernardas Bitneris. Todėl čia tinkama vieta susipažinti su Kauno miesto pradžios istorija. Viduramžiškai pasipuošusi gidė papasakos apie kunigaikščio Vytauto 1408 metais miestui suteiktas prekybos ir savivaldos privilegijas. Mokiniai skaitys priesaiką, kurią turėjo duoti žmogus, norintis tapti tikru miestiečiu. Šoks vieną bendruomeninį šokį, kokį, tikėtina, čia beveik prieš 500 metų šoko miesto burmistro svečiai. Taip pat išmoks senoviniu būdu sulankstyti laišką, kurį, galės parvežti lauktuvių savo šeimos nariams.

Kaina – 4 Eur., trukmė 1,1 val. Tinka 5 – 10 klasių mokiniams.
Šią edukaciją galite užsisakyti ir per kultūros paso sistemą.

III.   TAIP VIDURAMŽIAIS GYVENTA

Pažintį su miestietišku gyvenimu Kaune viduramžiais pradėsime nuo Perkūno namo, apžiūros iš lauko. Sustoję prie jo įspūdingo fasado kviesime vaikus įvardinti kelis dalykus kuo jis skiriasi nuo šiuolaikinių namų. Namą iš vidaus vaikai pradės pažinti nuo žvakėmis apšviesto rūsio, kur jų lauks senovinėmis prekėmis nukrautas stalas. Kviesime vaikus tik iš lietimo (ar garso) atpažinti į medžiaginius maišelius sudėtas prekes – grūdus, druską, papuošalus, prieskonius. Gidė trumpai pristatys namą pasistačiusio žmogaus – pirklio amatą. Po to vaikai kils į antrą namo aukštą – šeimos erdvę. Čia jie pamatys senoviniais indais ir stalo įrankiais padengtą stalą. Gidė pakvies apstoti stalą ratu, kur vaikai taip pat matys ir su maisto gaminimu susijusius senovinius paveikslus. Kviesime atpažinti ir įvardinti, ką juose pavaizduoti žmonės daro  Buvusiame miegamajame vaikai matuosis galvos apdangalus, apžiūrės kelis tipiškus to laikotarpio drabužius. Didžiausiame namo kambaryje  – svetainėje pakviesime mokinius apibendrinti gautas žinias ir įspūdžius nupiešiant senovinį namą ir jo gyventoją. O pabaigai visi pajudės viduramžių ritmu t.y. išmoks vieną šokį ir atsisveikinimo nusilenkimą.

Kaina – 3,5 eurai mokiniui, trukmė – 1 val. Tinka 2–4 klasių mokiniams.
Šią edukaciją galite užsisakyti ir per kultūros paso sistemą.

IV. PREKYBOS ŽAIDIMAS PIRKLIO NAMUOSE

Edukacijos pradžioje dalyviai apžiūrės turtingo kauniečio 15 a. pabaigoje statytą namą, dabar vadinamą Perkūno namu. Jiems bus trumpai pristatytas šio namo istorinis kontekstas: kad namas galėjo būti nuomojamas Hanzos sąjungos kontorai, kad 1546 m. jame apsigyveno miesto burmistras – pirklys Bernardas Bitneris ir kuo jis vertėsi. Toliau dalyviai žais realią veiklą atkuriantį žaidimą, kuris padeda suprasti kaip vyksta gamyba ir prekyba bei kaip kuriamas bendrasis gėris. Realų gyvenimą atkuriantis žaidimas, kuris padeda suprasti kaip vyksta prekyba – kas iš jos prasigyvena, o kas nuskursta.Dalyviai, suskirstomi į skirtingų šalių miestų amatininkų gildijas, gamina prekes ir stengiasi jas parduoti. Žaidimo metu dalyviai patirs, kaip organizuoti darbus, kas labiausiai motyvuoja kūrybai, darbui, kaip motyvuoti kitus komandos dalyvius. Aptarsime kaip sekėsi siekti tikslų, ką galime pritaikyti savo aplinkoje bei mokykloje, kokie kiekvieno dalyvio talentai.

Dalyviai:

– patirs, kaip veikia prekybiniai  santykiai;
– išbandys komandinį darbą ir aptars kaip sekėsi siekti tikslų;
– supras, kaip prekyba gali skatinti arba trukdyti įvairių šalių gerovę;
– diskutuos apie prekybą smagiu, ne akademiniu būdu.

Kaina – 5 Eurai, trukmė – apie 1,5 val. (priklauso nuo grupės aktyvumo). Optimalus grupės dydis iki 30 dalyvių, bet pritaikoma ir grupėms iki 40 dalyvių. Programą pritaikome pagal dalyvių amžių. Ji tinka 4–12 klasių mokiniams.
Šią edukaciją galite užsisakyti ir per kultūros paso sistemą. 

V. SALONO PRAMOGOS SU ADOMU MICKEVIČIUMI

Kviesime mokinius į XIX a. pradžios saloną, kurio šeimininkė (gidė) papasakos apie A. Mickevičiaus asmenybę bei jo laikotarpio etiketą ir bendravimo kultūrą, edukacijos dalyvius įtraukdama į diskusiją. Šeimininkė pasiūlys pažaisti kelis salono žaidimus „Mickevičiaus stiliumi“: pirmiausiai iš pabirusių eilėraščių posmų dalyviai turės sudėti vientisą A. Mickevičiaus eilėraštį, paskui susiskirstę grupelėmis dalyviai stos į poetų dvikovą, kurioje jie kurs ketureilius ir varžysis, kurios grupės ketureilis geresnis. Jeigu dalyviai dar bus nepasisotinę salono pramogų, šeimininkė pasiūlys sužaisti populiarų ano meto žaidimą – šaradas, kurių metu reikės atspėti scenas iš A. Mickevičiaus kūrinių ar net jo paties gyvenimo. Taip pat bus šokamas smagus 19 a. šokis. Šia edukacija siekiama dalyviams atskleisti visai kitokias Adomo Mickevičiaus gyvenimo spalvas, apie kurias galbūt nekalbama arba kalbama mažai mokyklose per pamokas.

Kaina – 3,5 Eur., trukmė 1 val. Tinka 7 – 11 klasių mokiniams. Grupės dydis nuo 14 iki 30 mokinių.
Šią edukaciją galite užsisakyti ir per
kultūros paso sistemą. 

VI.    TAPK TIKRU VIDURAMŽIŲ MIESTIEČIU!

Edukacijos tikslas: susipažinus su viduramžių miestiečių privilegijomis ir pareigomis, praktiškai įsitikinti dviejų pagrindinių įsipareigojimų – solidarumo ir sąžiningumo svarba ir nauda bendruomenei.

Kviečiame mokinius į 16 a. viduryje Kaunui vadovavusio burmistro Bernardo Bitnerio namus susipažinti su miestiečių gyvenimu 15 – 16 amžiuje. Sužinosite, kaip tuomet buvo tvarkomi miesto reikalai, kas galėjo tapti tikrais miestiečiais, kokiomis privilegijomis jie naudojosi ir ką privalėjo pažadėti priesaikoje miesto tarybai ir kitiems miestiečiams. Pamatysite kokius namus turtingi miestiečiai statydinosi, taip pat sudalyvausite smagiame simuliaciniame žaidime “Investuok riešutus”, kuris padės atskleisti vieną pagrindinių kiekvieno kolektyvo, o ir kiekvieno miesto sėkmingo gyvavimo sąlygų – aktyvaus kiekvieno jos nario įsitraukimo į bendrus mainus svarbą. Žaisime, po to aptarsime žaidimo metu įgytą patirtį. Naujas įžvalgas susiesime su mūsų aplinkoje vykstančiais įvykiais, jas bus galima pritaikyti realiame gyvenime.

Kaina – 4 Eur., trukmė 1,5 val. Tinka 6 – 10 klasių mokiniams. Grupės dydis nuo 16 iki 30 mokinių.

VII. VIDURAMŽIŲ KULTŪROS ATSPINDŽIAI: MADA IR ŠOKIS

Edukacijos tikslas – supažindinti mokinius su viduramžių mados bei šokio istorija. Jos metu sieksime:
– supažindinti moksleivius su tipiškais vėlyvųjų viduramžių Vakarų Europos apdarais bei jų atsiradimo istorija;
– palyginti vakarietišką viduramžių kostiumą su baltišku, senovės lietuvių apdaru;
– atskleisti, kaip apranga viduramžiais siejosi su luomine hierarchija, padėtimi visuomenėje, religingumu ir įstatymų leidyba;
– trumpai ir aiškiai pristatyti viduramžių šokių istoriją;
– išmokyti moksleivius šokti 1-2 viduramžiškus šokius.

Edukacijos metu moksleiviai turės galimybę ne tik išgirsti pasakojimą, bet ir gyvai prisiliesti prie istorijos – išbandyti viduramžiškos aprangos detales bei išbandyti istorinio šokio žingsnelius. Šiuo užsiėmimu siekiama praplėsti jaunimo supratimą apie viduramžių istoriją, paneigti visuomenėje sklandančius stereotipus apie šį istorinį laikotarpį (kad viduramžiai buvo niūrūs, “tamsūs”, neišmanėlių laikai ir pan.).

Kaina – 2,5 Eur., trukmė 1 val. Tinka 9 – 12 klasių mokiniams.

VIII.  AUKŠTYN UPE – Į PIRKLIŲ MIESTĄ KAUNĄ

Kur kitur, jei ne seniausiame miesto name – nebyliame istorijos liudininke, tinka pradėti pažintį su Kauno miestu. Pirklio žmona Medutė papasakos apie Kauno kūrimosi ir suklestėjimo metus XV–XVI a., apie čia galiojusius įstatymus, ir gyvenusius žmones, apie pirmąsias įmones uždirbusias pinigų bendriems reikalams finansuoti, apie mokesčius. Sužinosite kur kauniečiai savo sūnus mokytis siųsdavo ir ar miestiečiai kunigaikščio kariaunoje tarnavo. Išgirsite ir rimtų, ir linksmų miesto ir miestiečių istorijų. Įleisime į beveik visus namo kambarius, pamokysime tokių šokių, kokius, tikėtina, čia beveik prieš 500 metų šoko namo šeimininko burmistro Bernardo Bitnerio svečiai.

Kaina – 2,5 eurai mokiniui, trukmė iki 1 val. Tinka 5–12 klasių mokiniams.

IX. VAIKŲ ŽAIDIMAI, 1560

Šios edukacijos metu moksleiviai susipažins su Renesanso kultūra, o konkrečiau – su 1560 metais, kuomet buvo nutapytas Piterio Breigelio Vyresniojo (oland. Pieter Bruegel, apie 1525–1569 m.) paveikslas „Vaikų žaidimai“. Remiantis šiuo paveikslu vaikai, susiskirstę grupėmis, turės patys atkurti jame pavaizduotus istorinius žaidimus. Tą padaryti padės įvairios priemonės – kamuoliukai, kibirėliai, virvės, antklodės, akių raiščiai, suktukai, šaškės ir pan. Pabaigoje palyginsime šiuos žaidimus su šiuolaikiniais, šiandien žaidžiamais, vaikų žaidimais.

Kaina – 3 Eur., trukmė – iki 1 val. Tinka 1 – 2 klasių moksleiviams.

X. TVARI MADA: PADARYTI ILGAAMŽIŠKUMĄ MADINGU (NAUJA!)

Mados ir drabužių industrija tapo antra iš labiausiai teršiančių aplinką. Per paskutinius 15 metų drabužių gamyba beveik padvigubėjo, o drabužių devėjimo kartų skaičius sumažėjo
36%. Tačiau drabužiai mums yra be galo svarbūs, nes teikia komfortą, apsaugą, taip pat išreiškia mūsų individualumą. Edukacijos metu ugdomas kritinis mąstymas ir kūrybingumas, ko pasėkoje moksleiviai bus skatinami ugdyti naujus vartojimo įgūdžius bei skatinami kurti naują drabužių dėvėjimo kultūrą.

Kaina – 5,5  Eur., trukmė – iki 1 val. Tinka 10 – 12 klasių moksleiviams.

Visas edukacijas galima pratęsti kūrybiniais užsiėmimais:

– Žvakių liejimo pamokėle, kurios metu žvakę tradiciniu ar naujovišku (su formelėmis) būdu nusilietų kiekvienas dalyvis (tai papildomai kainuotų  2 eur).
– Gotikinio rašto pamokėle, kurios metu dalyviai išmoksta gotikiniu stiliumi parašyti savo vardą (papildomai 1 eur).

Turintiems daugiau laiko siūlome pasikelti ant šalia esančios jėzuitų vienuolyno terasos – apžvalgos aikštelės, nuo kurios atsiveria puiki senamiesčio panorama (papildomai 1 eur).

Kviečiame užpildyti trumpą atgalinio ryšio anketą, kuri padės mums patobulinti mūsų programas. Anketa anoniminė.