Parodos

Šiuo metu mūsų name:

Paroda  “Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias”

Parodos pradžia 2019 rugpjūčio 1 d. , paroda veiks iki 2019 m. spalio 30 d.
Grupėms galime pravesti edukaciją.

2018 m. Bažnytinio paveldo muziejuje buvo pristatyta paroda “Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias”, kurioje visuomenei pirmą kartą atverta kunigo,  misionieriaus Antano Saulaičio SJ ir jo draugų rinkta kolekcija “Misijų Stotelės”. Ši paroda, toliau tęsianti savo kelią kitokiu formatu Perkūno name – muziejuje, pristato ne tik dalį kunigo Antano Saulaičio SJ kolekcijos, bet ir jėzuitų misijų stoteles, jų nuveiktus darbus, išleistas knygas, asmeninius daiktus – šimtmetį trukusios lietuvių jėzuitų misionierių veiklos visame pasaulyje liudininkus. Siekiant kuo plačiau pristatyti misionierystės fenomeną, parodai atrinkti objektai byloja ne tik apie skirtingose kultūrose naudojamus ir lietuvio akiai neįprastus daiktus, bet ir konkretaus misionieriaus veiklą.
Lietuvių misionierystės istorija prasideda XVII a. pirmoje pusėje. 1625 m., po šešis mėnesius trukusios varginančios kelionės, vakarinėje Indijos pakrantėje iš laivo išsilaipino keliasdešimt jėzuitų vienuolių. Vienas iš jų – pirmasis žinomas lietuvis misionierius t. Andrius Rudamina SJ. Atvykęs į Goa miestą vakarų Indijoje, jėzuitų vienuolis pradėjo savo misionierišką darbą uoste stovinčiuose laivuose, kalėjimuose bei ligoninėse. Visi misionieriai priima kultūrą, kurioje veikia. Jie susipažįsta su šalimi ne tik geografiškai, bet dalindamiesi savimi pačiais ir priimdami žmones, kuriuos susitinka. Pažindami kitus, jie išmoksta kažko ir apie save – kritiškai vertinti savo kultūrą. Šitaip vyksta tarpkultūrinis ir tarpreliginis dialogas.
1951 m. amerikiečių arkivyskupas Fultonas Dž. Šynas (angl. Fulton J. Sheen) pirmą kartą pasiūlė melstis Pasaulio misijų rožinį, ragindamas katalikus melstis ne tik už save ir savo artimuosius, bet ir už stokojančius pažeidžiamus savo aplinkoje žmones visame pasaulyje. Nuo tada misijų pasaulyje pradėta vadovautis 5 regionų suskirstymu. Kiekviena dešimtis karoliukų iš penkių Rožinio dalių simbolizuoja 5 regionus – Afriką, Šiaurės ir Pietų Amerikas, Europą, Okeaniją ir Aziją – ir tradiciškai yra skirtingų spalvų, kurių kiekviena akcentuoja tam tikrą regiono išskirtinumą. 1 Parodoje išskirti broliai jėzuitai misionieriavę Šiaurės ir Pietų Amerikose, Azijoje, taip pat sovietų okupacijos metais dirbę Sibire, savo pasirinkimu ir pasiaukojimu skleidę tikėjimą tarp toli nuo namų
atsidūrusių europiečių.
Parodos organizatorius – Gyvenimo ir tikėjimo institutas; pagrindinis parodos rėmėjas – Lietuvių fondas.

Kontaktinis asmuo – Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė

Kviečiame menininkus organizuoti mūsų name savo parodas.

Mūsų name vykusios parodos:

Fotomenininkės Gražinos Pašakarnienės paroda “Aguonų šokis” 2019 birželis – liepa.

Aretos Didžionienės tapybos darbų paroda “Transformacija, virsmai” – 2019 gegužė.

Zitos Tarasevičienės tapybos darbų paroda “Chaoso kelias”. 2019 balandis.

Fotomenininkės Irutės Jaruševičiūtės „Matau ją tokią – palaima apgaubtą“ – mamų, turinčių negalią, arba sveikų mamų, su neįgaliais vaikeliais nuotraukos. 2019 kovas – balandis.

Olandų dailininko Rembrandto van Rijno (1603-1669) piešiniai iš archyvinio aplanko (bibliografinė retenybė), saugomo Vaidoto ir Auksės Žukų šeimos kolekcijoje.
2018 lapkritis – 2019 vasaris

Fotografo Alvydo Šalkausko paroda “Lietuva. Nykstantys ir atgimstantys dvarai”.
2018 spalis – lapkritis

Nijolės Jovarienės juvelyrikos paroda „Metalo švelni esatis“ – spalis – lapkritis

Jono Lukšės piešinių paroda / 2018 rugpjūtis – rugsėjis

Albinos Žiupsnytės  karpinių paroda “Dvasingieji šešėliai” / 2018 gegužė – rugpjūtis

Fotomenininko Iridijaus Švelnio ir poetės Nijolės Švelnienės paroda “Duetas” / 2018 kovas – balandis

Keramikės Nerijos Karpavičienės  ŠEIMOS ŽIDINIŲ paroda „KUŽDESIAI“ / 2018 balandis – birželis

 Eglės Jesulaitytės tekstilės darbų paroda “Minties greičiu”  – 2018 vasaris  – balandis.

Dailininkės Alinos kūrybos darbų paroda – 2017 gruodis – 2018 vasaris

Knygrišės Leonoros Kuisienės personalinė paroda „Tarp sapno ir tikrovės. Vilko valanda“ 2017 gruodis – 2018 vasaris

Leave a Reply

Your email address will not be published.